Standings

Name
1 Marcus Hugosson
2 Stefan Cederlöf
3 Fredrik Andersson (OGM)
4 Jonas Valström
5
Christian Holmsten
Mats Sahlberg
Anders Carlsson
Henrik Johansson
9 Stefan Bååth
Arvid Flygare
Johan Lööv
Mikael Telerud
Daniel Bengtsson
Ari Sovijärvi
Erno Lahdenperä
Magnus Bohman
17 Niclas Eklund
Mattias Jeppsson
Thomas Mästerman
Thomas Stenbäck
Peter Franck
Kjell Ömmersjö
Jonas Johansson
Olli-Mikko Ojamies
Johan Genberg
Viggo Löwgren
Andreas Frid
Tormod Pettersen
David Dahl-Hansson
Fredrik Malmqvist
Christer Holm
Jörgen Holm