« Back to scores  Share on Facebook
Freyja Balmer
Metallica
9,031,890
Submitted: November 4 2018, 14:00:46 (UTC)
Photo taken: November 3 2018, 11:50:33 (phone timezone)