Bracket

Round of 16

1
Neku
8
Pelly
9
Sebbie
4
Lef
5
Strav
12
2Slayer2U
2
Taz
7
Kazi
10
Brick
3
Sig
6
Drentho
11
Xmull

Quarterfinals

1
Neku
8
Pelly
4
Lef
12
2Slayer2U
2
Taz
10
Brick
3
Sig
11
Xmull

Semifinals

8
Pelly
12
2Slayer2U
10
Brick
11
Xmull

Finals

8
Pelly
11
Xmull
Bronze match
10
Brick
12
2Slayer2U