Latest scores

Player Arena Score Submitted
Maciej Olesiak Embryon 148,770 1 month ago
Maciej Olesiak Embryon 198,400 1 month ago
Adam Mikolajczyk Embryon 75,450 1 month ago
Adam Mikolajczyk Embryon 210,600 1 month ago
Maciej Olesiak Mariner 19,240 1 month ago
Maciej Olesiak Mariner 16,680 1 month ago
Maciej Olesiak Freedom (EM) 142,850 1 month ago
Maciej Olesiak Freedom (EM) 23,680 1 month ago
Maciej Olesiak Gigi 884 1 month ago
Maciej Olesiak Four Million B.C. 20,880 1 month ago
Maciej Olesiak Four Million B.C. 10,630 1 month ago
Andrzej Cieslik Embryon 934,080 1 month ago
Andrzej Cieslik Embryon 769,900 1 month ago
Adam Mikolajczyk Gigi 511 1 month ago
Bernard Knapik Embryon 35,540 1 month ago
Adam Mikolajczyk Gigi 521 1 month ago
Daniel Nowak POL Freedom (EM) 50,230 1 month ago
Andrzej Cieslik Mariner 3,490 1 month ago
Andrzej Cieslik Mariner 9,760 1 month ago
Adam Mikolajczyk Four Million B.C. 5,500 1 month ago
Adam Mikolajczyk Four Million B.C. 6,250 1 month ago
Bernard Knapik Embryon 301,380 1 month ago
Konrad Cieslik Embryon 112,400 1 month ago
Konrad Cieslik Embryon 61,820 1 month ago
Andrzej Cieslik Freedom (EM) 75,380 1 month ago
Bernard Knapik Gigi 625 1 month ago
Bernard Knapik Gigi 262 1 month ago
Konrad Cieslik Mariner 2,840 1 month ago
Bernard Knapik Four Million B.C. 22,530 1 month ago
Tomasz Kubiak Embryon 42,520 1 month ago
Andrzej Cieslik Freedom (EM) 45,010 1 month ago
Konrad Cieslik Mariner 8,740 1 month ago
Konrad Cieslik Freedom (EM) 37,570 1 month ago
Konrad Cieslik Freedom (EM) 41,200 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Gigi 519 1 month ago
Bernard Knapik Four Million B.C. 8,540 1 month ago
Andrzej Cieslik Four Million B.C. 15,630 1 month ago
Andrzej Cieslik Four Million B.C. 16,280 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Gigi 449 1 month ago
Tomasz Kubiak Embryon 318,600 1 month ago
Andrzej Kaminski Embryon 292,930 1 month ago
Bernard Knapik Mariner 4,950 1 month ago
Bernard Knapik Mariner 4,070 1 month ago
Andrzej Cieslik Gigi 258 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Freedom (EM) 49,630 1 month ago
Adam Mikolajczyk Mariner 11,460 1 month ago
Adam Mikolajczyk Mariner 6,200 1 month ago
Konrad Cieslik Four Million B.C. 3,210 1 month ago
Konrad Cieslik Four Million B.C. 2,080 1 month ago
Andrzej Cieslik Gigi 473 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Freedom (EM) 34,500 1 month ago
Bernard Knapik Freedom (EM) 50,940 1 month ago
Bernard Knapik Freedom (EM) 10,100 1 month ago
Tomasz Kubiak Four Million B.C. 9,040 1 month ago
Tomasz Kubiak Four Million B.C. 8,270 1 month ago
Konrad Cieslik Gigi 264 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Mariner 790 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Mariner 12,390 1 month ago
Adam Mikolajczyk Freedom (EM) 10,410 1 month ago
Adam Mikolajczyk Freedom (EM) 19,850 1 month ago
Konrad Cieslik Gigi 451 1 month ago
Jerzy Weglarz Embryon 73,910 1 month ago
Jerzy Weglarz Embryon 45,620 1 month ago
Tomasz Kubiak Mariner 17,030 1 month ago
Tomasz Kubiak Mariner 14,030 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Four Million B.C. 7,860 1 month ago
Daniel Nowak POL Four Million B.C. 11,880 1 month ago
Jerzy Weglarz Freedom (EM) 95,320 1 month ago
Jerzy Weglarz Freedom (EM) 44,100 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Four Million B.C. 14,450 1 month ago
Daniel Nowak POL Four Million B.C. 5,210 1 month ago
Tomasz Kubiak Freedom (EM) 45,090 1 month ago
Jerzy Weglarz Mariner 10,290 1 month ago
Tomasz Kubiak Freedom (EM) 45,670 1 month ago
Andrzej Olszewski Four Million B.C. 7,420 1 month ago
Jerzy Weglarz Mariner 6,400 1 month ago
Tomasz Kubiak Gigi 767 1 month ago
Andrzej Olszewski Four Million B.C. 3,860 1 month ago
Andrzej Olszewski Mariner 26,260 1 month ago
Andrzej Olszewski Mariner 11,830 1 month ago
Tomasz Kubiak Gigi 676 1 month ago
Daniel Nowak POL Embryon 540,260 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Embryon 214,450 1 month ago
Radoslaw Slotwinski Embryon 281,350 1 month ago
Daniel Nowak POL Embryon 276,870 1 month ago
Jerzy Weglarz Four Million B.C. 5,150 1 month ago
Jerzy Weglarz Four Million B.C. 15,540 1 month ago
Jerzy Weglarz Gigi 885 1 month ago
Jerzy Weglarz Gigi 665 1 month ago
Lukasz Wawryka Freedom (EM) 104,070 1 month ago
Lukasz Wawryka Embryon 1,116,780 1 month ago
Andrzej Kaminski Embryon 272,530 1 month ago
Andrzej Kaminski Gigi 485 1 month ago
Daniel Nowak POL Mariner 6,890 1 month ago
Andrzej Kaminski Gigi 479 1 month ago
Nikodem Kaczmarek Freedom (EM) 25,630 1 month ago
Nikodem Kaczmarek Freedom (EM) 34,150 1 month ago
Lukasz Wawryka Embryon 696,610 1 month ago
Daniel Nowak POL Mariner 9,250 1 month ago
Marek Chojecki Gigi 580 1 month ago