Tournaments organized

Fargo has organized 51 tournaments.

Name Date
Fargo Pinball Selfie League August 2021 Aug 1, 2021
Fargo Pinball Double/Triple Strike Sep 5, 2021
Fargo Pinball Selfie League July 2021 Jul 1, 2021
Fargo Pinball Selfie League June 2021 Jun 1, 2021
Fargo Pinball Selfie League May 2021 May 1, 2021
Fargo Pinball Selfie League April 2021 Mar 1, 2021
Fargo Pinball Selfie League March 2021 Mar 1, 2021
Drekker's Ultimate Strike Tournament Dec 9, 2020
Drekker's Ultimate Strike Tournament Dec 9, 2020
Fargo Pinball Selfie League October 2020 Oct 1, 2020
Drekker Progressive Strike Tournament Mar 8, 2020
Fargo Pinball Rookies Triple Strike Feb 29, 2020
Fargo Pinball Head 2 Head Strike Tournament Feb 2, 2020
Fargo Pinball Super Selfie League February 2020 Feb 1, 2020
Drekker Double / Triple Strike Dec 8, 2019
Fargo Billiards Fair Strike Nov 30, 2019
Drekker Fair Strike Tournament Nov 3, 2019
Fargo Pinball Head to Head Strike Tournament Oct 27, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 10/6 Sep 8, 2019
Fargo Pinball Progressive Strikes 9/22 Sep 22, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 9/8 Sep 8, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 8/11 Aug 11, 2019
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 7/29 Jul 28, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 7/14 Jul 14, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 6/30 Jun 30, 2019
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 5/19 May 19, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 5/5 May 5, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 4/14 Apr 14, 2019
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 4/7 Apr 7, 2019
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 3/31 Mar 31, 2019
Drekker Double/Triple Strike Tournament 3/17 Mar 17, 2019
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 12/30 Dec 30, 2018
Fargo Pinball Super League December Dec 1, 2018
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 11/18 Nov 18, 2018
Fargo Pinball Super League November Sep 1, 2018
Section 9 Triple Strike Tournament 10/26 Oct 26, 2018
Fargo Pinball Double/Triple Strike Tournament 10/7 Oct 7, 2018
Fargo Pinball Super League October Aug 1, 2018
Fargo Pinball Double Strike Tournament 9/23 Sep 23, 2018
Fargo Pinball Double Strike Tournament 9/9 Sep 9, 2018
Fargo Pinball Super League September Sep 1, 2018
Fargo Pinball Super League August Aug 1, 2018
Fargo Pinball Double Strike Tournament 6/10 Jun 10, 2018
Fargo Pinball Super League June Jun 1, 2018
Fargo Pinball Super League May Apr 1, 2018
Section 9 Double Strike 4/13 Apr 13, 2018
Fargo Pinball Double Strike Tournament 4/8 (clone) Apr 8, 2018
Fargo Pinball Super League April Apr 1, 2018
Fargo Pinball Super League March Mar 1, 2018
Fargo Pinball Super League February Feb 1, 2018
Fargo Pinball Double Strike Tournament 2/25 Feb 25, 2018